• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More
Frequently Asked Questions

Q? Co to jest niedzielne nabożeństwo?

A.

Nabożeństwo to wspólne zgromadzenie się chrześcijan na jednym miejscu w celu oddawania Bogu chwały poprzez modlitwy, pieśni, świadectwa, słuchanie i wykonywanie czytanego oraz zwiastowanego Słowa Bożego.

Nabożeństwa Kościoła to wspaniałe miejsce do oddawania chwały Bogu, zarówno w modlitwie jak i pieśniach. Dobrzy muzycy pomogą Ci w tym i zachęcą do radosnego dziękczynienia i uwielbienia Boga. Nauczania oparte są na Piśmie Świętym. Pastor Tadeusz Hałambiec oraz inni kaznodzieje są dynamicznymi mówcami, którzy nie tylko docierają do intelektu słuchaczy, ale przede wszystkim do ich serc. W rzeczywistości nigdy nie możesz mieć pewności czego oczekiwać od kolejnego niedzielnego nabożeństwa, gdyż zawsze jesteśmy otwarci na działanie i prowadzenie Ducha Świętego.

Przyjdź więc przygotowany, aby przyjąć wszystko to, co Bóg ma dla Ciebie!

 

Q? Dlaczego muzyka uwielbieniowa jest tak żywa?

A.

Kiedy uwielbiamy Boga wyrażamy naszą miłość i cześć względem Niego. Następuje to zarówno poprzez okrzyki radości, śpiew, pląsanie (taniec), klaszczenie w dłonie, wznoszenie rąk do góry, jak i w momentach ciszy, skupienia i refleksji. W taki sposób wyrażamy naszą miłości i wiarę w Boga. Wierzymy, że Bóg akceptuje zarówno żywiołowe jak i spokojne uwielbienie, wówczas gdy jest ono szczere.

Przykłady z Biblii: "Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz." (Mt. 4,10); "Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym." (Psalm 47,2); "Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana!" (Psalm 134,2); "Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem." (II Sam. 6,14).

 

Q? Co jeśli nigdy nie chodziłem do kościoła, nie czytałem Biblii, lub nigdy nie interesowałem się religią? Czy mogę przyjść do kościoła?

A.

Jak najbardziej – kościół to odpowiednie miejsce dla Ciebie. Jest wiele osób w kościele, które miały podobne doświadczenia do Twoich a dzisiaj są podekscytowani, gdyż Biblia stała się dla nich „żywą księgą”. Staramy się wszystko czynić i mówić tak, aby każdy mógł to zrozumieć, niezależnie od tego jakie są jego doświadczenia z kościołem, Biblią, religią.

Q? Co jeśli mam pytanie na które nie znajduję odpowiedzi na tej stronie?

A.

Prosimy skontaktuj się z nami korzystając z danych znajdujących się TUTAJ a postaramy się pomóc w znalezieniu odpowiedzi na Twoje pytanie.

Search