• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More

Nasz Pastor

Pastor Tadeusz Hałambiec (e-mail: thalambiec @ wp.pl) 

z żoną Ewą żyją w szczęśliwym związku małżeńskim od ponad 30 lat.

Dla Boga i Kościoła usługiwali w różnych miejscach i służbach: administracyjnie, wśród osób uzależnionych, ewangelizacyjnie i kaznodziejsko, w służbie pastorskiej, prowadząc pracę zakładania zboru, itd.

Obecnie zaangażowani również w prace wśród Polonii m.in. we współpracy z Chrześcijańską Misją PENTEKOSTE (www.pentekoste.pl).

Mają pięcioro dzieci, z których każde służy Bogu w kościele. Dwie dorosłe córki Kasia i Klaudyna mieszkają w Polsce, dwie najmłodsze córki Konsuela i Kornelia mieszkają wraz z rodzicami w Belgii. Syn Kamil razem z żoną Anną w służbie pastorskiej usługuje w Kościele Zielonoświątkowym w Lesznie (www.kzleszno.pl).

Zapraszamy do kontaktu z pastorem Tadeuszem, w tym celu KLIKNIJ TUTAJ.

lub napisz na e-mail: thalambiec @ wp.pl