• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More

Contact Us

Send an email. All fields with an * are required.
Address:
Rue van Ysendyck 48–50
Brussels Belgium

Other information

Other information:

 

Polonijny Kościół Ewangelikalny w Brukseli

Nabożeństwo niedzielne o godz. 15.00

Adres: Rue van Ysendyck 48–50

Modlitewne w czwartki o godz. 19.30

 

 

Pastor Tadeusz Hałambiec

Łukasz Kisto (diakon)

E-mail: thalambiec @ gmail.com

E-mail: lukaszdesign @ me.com

Telephone Base: +32 488036519

Telephone: +32 497758222

 

Tel. Lycamobile: +32 465970164