• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More

Galeria

Zdjęcia z wyjazdu kościoła do Niemiec. Konferencja Polonijna - lipiec 2014 (więcej informacji na www.pentekoste.pl w zakładce Centrum Polonijne).

 

 

 

 

 

Usługa na czwartkowym nabożeństwie pastora Denisa Kokoshin ze zboru w Kortrijk, Belgia (7 sierpnia 2014).

 

Zdjęcia z nabożeństwa (sierpień 2014).

 

 

Zdjęcia z nabożeństwa, które odbyło się w kwietniu 2014 r. 

 

 

 

Zdjęcia z nabożeństwa, 2013