• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More

Zjazd Polonii Ewangelicznej

Friday, 20 June, 2014

Obejrzyj zdjęcia z konferencji misyjnej, która odbyła się 31 lipca - 3 sierpnia 2014 r. Winterberg (Niemcy)

Nowości i wydarzenia