• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More

Witamy!

Cieszymy się, że odwiedziłeś stronę naszej społeczności.

Zapraszamy do surfowania po stronie, zadawania pytań a przede wszystkim spotkania z nami.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy chrystocentryczną społecznością. Wierzymy w zbawienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przesłanie Pisma Świętego oraz zawarte w nim przykazania są dla nas drogą życia. Dlatego pragniemy poznawać Boga, doświadczać jego miłości, aby okazywać ją innym.

Polonijny Kościół Ewangelikalny w Brukseli tworzy kilkudziesięcioosobowa grupa członków na czele z pastorem. Kim jesteśmy? Normalnymi, zwykłymi ludźmi, w każdym wieku, z różnych środowisk, z różnym wykształceniem. Mamy rodziny, pracujemy zawodowo, wychowujemy dzieci, mamy znajomych, przyjaciół, przeżywamy czasem radosne, czasem trudne chwile w życiu, ale wierzymy, że Bóg, który stworzył cały świat jest osobiście zainteresowany życiem każdego z nas. Choć jesteśmy tak różni, jest coś co nas łączy – to miłość do Jezusa. W świetle Bożej świętości zobaczyliśmy, że potrzebujemy przebaczenia i uwolnienia z naszych grzechów, że potrzebujemy Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Każdy z nas doszedł w życiu do momentu, w którym zdał sobie sprawę, że jego dotychczasowe życie wymaga gruntownej przemiany. Tę przemianę nazywamy „narodzeniem na nowo”, tak, jak mówił o tym Jezus w ewangelii Jana:

Ew. Jana 3,4-7 (rozmowa Jezusa z żydowskim dostojnikiem, Nikodemem)

Rzekł mu Nikodem -  Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
Odpowiedział Jezus - Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: „Musicie się na nowo narodzić.”

Z własnej woli zdecydowaliśmy o powierzeniu życia Jezusowi Chrystusowi i wyznaliśmy go Panem swojego życia, a wtedy...

...Rozpoczęło się dla nas nowe życie. Wielu z nas zostało uwolnionych od nałogów, niektórzy posklejali porozbijane małżeństwa, niektórzy pogodzili się ze swoimi rodzinami, zmieniło się podejście do pracy i finansów, czyjś gniewny i wybuchowy charakter został zmieniony...

Dziś czytamy Biblię, modlimy się, spotykamy się na nabożeństwach, śpiewamy, pomagamy sobie w potrzebie oraz opowiadamy innym o Jezusie Chrystusie, który przemienił nasze życie.

Ta strona również służy opowiadaniu o Chrystusie i Jego dziele. Zapraszamy do surfowania, zadawania pytań, pisania do nas. Można się z nami spotkać m.in. w każdą niedzielę podczas nabożeństwa w Brukseli. Nasze nabożeństwa są otwarte dla gości i zapraszamy każdego, kto miałby ochotę do nas zajrzeć. Pragniemy pomagać ludziom stawać się uczniami Jezusa Chrystusa, kochającymi Go i służącymi Mu z całego serca, myśli i siły.

 

Nowości i wydarzenia