• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More

Misja i wizja

Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Panem w każdej dziedzinie życia i funkcjonowania Kościoła.

Gromadzimy się na uwielbieniu Boga, słuchaniu Go i odpowiadaniu na Jego wezwania.

Wzajemnie zachęcamy się do wzrostu w wierze i posłuszeństwie względem Chrystusa.

Miłujemy i troszczymy się o siebie wzajemnie.

Poświęcamy swoje życie służbie Bogu i głoszeniu ewangelii innym ludziom.

Pragniemy by Boże Królestwo manifestowało się w każdym aspekcie naszego życia, w pełni Jego pokoju, miłości, radości i sprawiedliwości.

Pragniemy być domem modlitwy, kościołem pełnym Bożej chwały.

 

Nowości i wydarzenia