• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More

Częste pytania

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na często zadawane pytania.

Nowości i wydarzenia