• Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
     
    Read More

Quote

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jan 3:16
 

 

Cytaty:

Jezus Chrystus musi być twoją całą mądrością, Jezus Chrystus musi być twoją całą sprawiedliwością, Jezus Chrystus musi być twoim całym uświęceniem, w przeciwnym razie nigdy nie będzie twoim wiecznym zbawieniem.
George Whitefield

Czy wiesz jaki jest sekret modlitwy? Modlitwa w sekrecie. Ewangelia Mateusza 6:6.
Leonard Ravenhill

Spędziłem dużo czasu na rozważaniu tego tematu, bo chcę aby to było klarowne, tak byście wszyscy byli ostrożni i nie rozgniewali Ducha Świętego. Chcę posiadać najwznioślejszą myśl o Duchu Świętym, i mieć poczucie, że nic dobrego nie może być zrobione bez Jego wpływu. Żadna modlitwa ani kazanie, bez niego nie będzie posiadało żadnej wartości. Gdyby Jezus Chrystus przyszedł i głosił do grzeszników, ani jeden nie nawróciłby się bez działania Ducha Świętego.
Charles Finney

Nigdy nie było przebudzenia, które nie byłoby poprzedzone wytrwałą i gorącą modlitwą!
Leonard Ravenhill

Wszystko, co czynimy w naszym chrześcijańskim życiu, jest łatwiejsze niż modlitwa.
Martin Lloyd Jones

Gdybym miał sto rąk, zatrudniłbym je wszystkie. Jakże wielkie jest żniwo. Wstydzę się, że nie mogę nic więcej uczynić dla Tego, który uczynił dla mnie tak wiele.
George Whitefield

Jeśli jesteśmy słabi w modlitwie, jesteśmy słabi we wszystkim.
Leonhard Ravenhill

Przede wszystkim udziałem tego, który z Boga się narodził jest wiara prawdziwa i żywa. Nie jest ona tylko przyzwoleniem rozumu, aktem ściśle racjonalnym, ale dyspozycją serca będącą rezultatem działania Bożego, niewzruszoną pewnością i ufnością w Bogu, że za sprawą zasług Chrystusa grzechy jego są przebaczone, a on sam pojednany z Bogiem, który znajduje w nim upodobanie.
Jan Wesley

Widziałem osoby pracujące bez modlitwy, choć nie widziałem, aby coś dobrego z tego powstało. Nigdy jednak nie widziałem człowieka, który się modli i nie pracuje.
James Hudson Taylor

Modlitwa jest największą czynnością ludzkiej duszy. Dlatego też, w tym samym czasie jest największym testem na kondycje duchową człowieka (nie ma niczego, co mogłoby lepiej pokazać prawdę o nas jako chrześcijanach).
Martin Lloyd Jones

Człowieka żyjącego bez powietrza znajdziesz tak szybko, jak świętego żyjącego bez modlitwy.
Matthew Henry

Modlitwa nie jest najłatwiejszą rzeczą na świecie. Modlitwa jest najtrudniejszą rzeczą na świecie a jednocześnie najważniejszą.
Leonard Ravenhill

W swoich Bibliach macie zapisaną datę waszych urodzin, a niektórzy również datę narodzin na nowo. Ale czy jesteś nowym stworzeniem teraz?
George Whitefield

Nie mów, że twoje grzechy są zbyt liczne i wielkie, abyś mógł znaleźć łaskę! Krew Jezusa Chrystusa oczyści cię z wszelkich grzechów. Boża łaska jest darmowa, obfita i suwerenna.
George Whitefield

Zbawienie jest czymś osiągalnym przez nas. Cokolwiek mielibyśmy na myśli znaczy to przynajmniej, że możliwość zbawienia istnieje dla każdego dziś. Jest ono czymś osiągalnym, a nawet czymś już osiągniętym na ziemi przez tych, którzy są współuczestnikami wiary.
Jan Wesley

Jeśli jesteśmy słabi w modlitwie jesteśmy słabi we wszystkim. Niestety najmniej licznymi spotkaniami w kościołach są modlitewne.
Leonard Ravenhill

Modlitwa jest oddechem nowego stworzenia. Równie dobrze możesz oczekiwać, że znajdziesz żywego człowieka, który nie oddycha, tak samo jak prawdziwego chrześcijanina bez ducha modlitwy.
George Whitefield

Dokonaj dzieła, które zacząłeś, Nawróć wnętrze duszy mojej do siebie...
Wylej swego uświęcającego Ducha,Aby zgasić moje pragnienie i obmyć mnie;
Teraz, Ojcze, niech deszcz łaskiSpadnie i oczyści mnie z grzechu.
Oczyść mnie z wszelkiej złej myśli, Z wszelkiej nieczystości, egoizmu i pychy.
Daj mi serce nowe i doskonałe...I niech duch mój do ciebie przylgnie...
Rozbij i pokonaj mnie swoją łaską! Aż mnie samego ogarnie przerażenie...
Pozwól mi teraz zdobyć szczyt doskonałości!
Pozwól mi teraz zapaść się w nicość!
Być mniej niż niczym w Twoich oczach,
I odczuć, że Chrystus jest wszystkim we wszystkim!
Jan Wesley

Jeśli ludzie nie potrafią zaprzeć się samych siebie aby wstać wcześnie rano na modlitwę, to nie wiem jak będą w stanie umrzeć na stosie (jeśli będą do tego powołani) dla Jezusa Chrystusa.
George Whitefield

Niektórzy mówią o byciu usprawiedliwionym w Dzień Sądu. Nonsens, jeśli nie jesteśmy usprawiedliwieni tutaj, nie będziemy usprawiedliwieni tam.
George Whitefield

W Psalmie 2 wersecie 8, Bóg Ojciec mówi do Syna: „Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie". „Proś mnie...” Co to oznacza? Dla Jezusa oznaczało to, że musiał pójść na Golgotę i oddać swoje życie. Dla prawdziwego wierzącego musi oznaczać to samo, dlatego, że jesteśmy Jego ciałem.
Bert Clendennen

Jeśli nie jesteś współczujący, nie jesteś prawdziwym uczniem Chrystusa. Miłosierdzie jest wielkim obowiązkiem chrześcijan.
George Whitefield

Im więcej czynimy, tym więcej uczynić możemy. Każdy czyn wzmacnia nawyk. Najlepszym przygotowaniem do głoszenia w niedzielę jest głosić każdego dnia tygodnia.
George Whitefield

Chrześcijanie posiadają naturalną moc do modlitwy. Tak dalece jest im objawiona wola Boga, że mogą to czynić. Nigdy jednak nie mogą się modlić, jeżeli ich do tego nie pobudzi Duch Święty. Duch Święty wspomaga chrześcijan w modlitwie o rzeczy, które są według woli Bożej.
Charles Finney

Duch Święty jest tym, który prowadzi chrześcijan do zrozumienia i zastosowania obietnic zawartych w Piśmie.
Charles Finney

Prawdziwie nawróceni zawsze widzą całkiem jasno i wyraźnie te wielkie fundamentalne punkty jak Boży autorytet Pisma Świętego.
Jonathan Edwards

Najpewniejszą z cech prawdziwej boskiej ponadnaturalnej miłości – odróżniającą ją od fałszywej wypływającej z naturalnej miłości samego siebie – jest to, że jaśnieje w niej chrześcijańska cnota pokory, która ponad wszystko inne odrzuca, poniża, i unicestwia to co nazywamy egiem.
Jonathan Edwards

Jezus! Oto imię, które uwalnia nas od bojaźni,
Które każe ustąpić naszym smutkom;
Ono rozbrzmiewa muzyką w uszach grzesznika
Ono jest życiem, zdrowiem, zbawieniem.
Jezus krwią spłacił nasz odwieczny dług;
Dla przebaczenia zadano mu rany;
Miłość ma, mój Pan ukrzyżowany!
Usiądźmy tu pod jego świętym krzyżem,
Czerpajmy z wiarą – oto zbawczy zdrój.
Karol Wesley

Tylko Duch Święty może uzdolnić cię do tego, byś wykonał Bożą wolę. Możesz mieć tylko tyle Ducha, ile chcesz Jego świętości. Niektórzy modlą się o Ducha, gdyż chcą Jego światłości, radości i darów łaski. Jednak modlitwy ich mają niewiele mocy, gdyż nie pragną Jego, jako Świętego Ducha. Musimy pragnąć Go, jako Ducha Świętego, który czyni nas świętymi. Większość ludzi tego nie szuka. Duch nie może działać w mocy w tych ludziach, gdyż nie przyjęli Go, jako Ducha Świętego, który uświęca człowieka.
Bert Clendennen

Modlitwa, aby była skuteczna musi być czyniona przez wstawiennictwo Ducha. Nigdy nie będziesz mógł ofiarować modlitwy według woli Bożej, jeśli nie wypłynie ona z Ducha.
Charles Finney

Wyznajemy, iż oczekujemy, że będziemy kochać Boga całym naszym sercem, a naszych sąsiadów jak samych siebie. Wierzymy, że On na tym świecie, dzięki natchnieniu Ducha Świętego, tak oczyści myśli naszych serc, że doskonale będziemy go kochać, i godnie uwielbiać Jego święte imię.
Jan Wesley

Chrześcijaństwo jest religią społeczną i zwrócenie go w kierunku indywidualizmu byłoby jego zniszczeniem.
Jan Wesley

Pozwól mi być „homo unius libri”, człowiekiem jednej księgi. Chcę znać jedną rzecz: drogę do Nieba... sam Bóg raczył nauczać tej drogi... przyszedł z niebios. Spisał to w Księdze. O, daj mi tę Księgę! Za każdą cenę daj mi tę Księgę, Boże! Mam ją: tutaj jest wiedza, która mi wystarcza. Pozwól mi być człowiekiem jednej Księgi.
Jan Wesley

Nie poddaję się żadnemu innemu prawu, dotyczącemu czy to wiary, czy praktyk, jak tylko zawartemu w Piśmie Świętym.
Jan Wesley

Bóg często daje więcej niż tylko odpowiedzi na modlitwę. On nie tylko pozwala osiągnąć to, o co się prosi, lecz łączy jedne błogosławieństwa z drugimi.
Charles Finney

 

Wpływ Ducha Bożego obficiej manifestowany, jeśli osoby mają swoje serca odseparowane od świata i odstawione od przedmiotów swoich światowych pożądliwości.
Jonathan Edwards